O Nas

by: admin

0

O Nas

by: admin

0
Share

O AKADEMII

Akademia Piłkarska 11 powstała w 2013 roku z inicjatywy trenera Jarosława Charuka oraz trenera Jacka Narewskiego. Praca z dziećmi jest najważniejszym wyzwaniem naszej akademii oraz każdego trenera w niej pracującego. 

Jesteśmy organizacją non profit, stowarzyszeniem działającym w formie klubu piłkarskiego, szkolącym chłopców i dziewczynki już od 4 roku życia. Prowadzimy treningi już od najmłodszych lat, dzięki czemu rozwój młodych piłkarzy jest o wiele szybszy.

Do osiągnięcia celu niezbędna jest przede wszystkim odpowiednio przeszkolona kadra zajmująca się dziećmi. Przygotowanie do gry w piłkę nożną oraz dalsze kształcenie powinny stać na jak najwyższym poziomie.

Naszym głównym celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do aktywności fizycznej oraz popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Pragniemy nasze najmłodsze pokolenie zarażać pasją do sportu, wyzwalać pozytywne emocje oraz uczyć wartości, charakteryzujących dobrego sportowca – szacunku do rywala i gry fair play.

 

DSC_0776

 

Nasze podstawowe założenia:

 1. Technika jest podstawą gry na wszystkich szczeblach rozgrywkowych.. Tylko „mali technicy" mają perspektywy gry na poziomie ligowym.
 2. Tylko wysokie umiejętności techniczne i taktyczne oparte o dobre przygotowanie motoryczne i psychiczne są gwarantem sukcesu.
 3. Nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki powinno uwzględnić dynamikę przemian rozwojowych (wiek kalendarzowy i biologiczny) i możliwości trenujących.
 4. Nauczanie techniki to długotrwały proces pedagogiczny, w którym zawodnicy pod kierunkiem trenera, przy świadomym i aktywnym współudziale powinni uzyskać konkretne wiadomości oraz nabyć umiejętności i nawyki ruchowe.
 5. Wyznacznikiem poziomu drużyny są umiejętności indywidualne.
 6. Etapizacja szkoleniowa jest jednym z głównych czynników warunkujących skuteczność nauczania i doskonalenia umiejętności techniczno-taktycznych.
 7. W procesie szkolenia należy kształtować u dzieci przeświadczenie, iż sukcesem jest nie tylko dobry wynik w zawodach, ale przede wszystkim poprawa umiejętności, sprawności, podniesienie poczucia własnej wartości.
 8. Rozwijanie poziomu wiedzy teoretycznej dzieci i młodzieży powinno mieć miejsce od pierwszych lat szkolenia.
 9. Pogoń za wynikiem od najmłodszych lat jest przyczyną zbyt intensywnego szkolenia, przenoszenia wzorców z treningu dorosłych na grunt piłki dziecięco-młodzieżowej.
 10. Planowanie, kontrola treningu jest istotnym elementem procesu treningowego.
 11. Stosowanie właściwych środków treningowych jest podstawą osiągnięcia zaplanowanego celu.
 12. Z najmłodszymi zawodnikami powinni pracować najlepsi trenerzy.
 13. Autorytet trenera jest gwarantem wzajemnego zaufania, co ma odbicie w jakości szkolenia.

Naszym podopiecznym zapewniamy profesjonalne przygotowanie, tak by mogli oni odnosić sukcesy na piłkarskich stadionach, a w przyszłości stanowić o sile polskiego futbolu. Naszym zdaniem, na tym etapie rozwoju należy uczyć przez zabawę, indywidualnie podchodzić do każdego zawodnika, a stresogenną rywalizację odłożyć na przyszłe lata 🙂