PIASKI- ORLIK

PIASKI- ORLIK
Rocznik 2008/09 trener Andrzej B 503743548
Wtorek godz.16.30-17.45
Czwartek godz.16.30-17.45

Rocznik 2010 trener Jacek 603701115
Piątek godz.16.30-17.45